# هلال_احمر_شهرستان_بوکان

برگزاری کلاس های آموزشی امداد هسته فرهنگی جوان نشاط و پویایی

این کلاسها باموضوع امدادوکمکهای اولیه درقالب کلاسهای هسته جوان بامربیگری خانم شایسته ابراهیمی درهلال احمربوکان ارائه می شود زمان برگذاری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید