برگزاری کلاس های مشاوره برای دانش اموزان عزیز مقطع متوسطه

این کلاسها  بامربیگری خانم قهرمانی درهلال احمربوکان ارائه می شود زمان برگذاری این کلاسها همه روزه  راس ساعات 10 دراین مکان تشکیل میشودمحتوای این کلاسها  مشاوره ی تحصیلی برای دانش اموزان عزیز مقطع متوسطه برگزار می شود.

/ 0 نظر / 11 بازدید